Rehabilitatsioonimees kond

Meie kond

Psühholoog – Diana Gevorgyan
Psühholoog – Veronika Stalinskaya
Psühholoog – Reelika Kaunissaar-Ilinõh
Neuropsühholog - Yulia Gyulumyan
Logopeed - Olga Wagner
Administraator - Veronika Volter
Sotsiaaltöötaja - Alina Juhanson
Logopeed – Daria Sudakova
Logopeed - Olga Wagner
Füsioterapeut – Julia Haustova
Kogemusnõustaja – Alexandra Shimkovich
Logopeed – defektoloog – Liudmila Markova
Füsioterapeut – Nelli Rebane
Loovterapeud – Kadi Noll
Loovterapeud – Irina Evseeva
Loovterapeud - Dennis Fort
Psühhiaater – Galina Novitskaja
Logopeed – defektoloog – Alexander Fuks
Administraator - Jelena Sergejeva

Diana Gevorgyan

Kliinilise psühholoog

Minu töö põhisuund on hariduslike erivajadustega lastele mõeldud korrigeerivad harjutused ja neile psühholoogilise abi pakkumine. Kasutan oma tegevuses didaktilisi materjale, eriti Montessori süsteemi, mis on suunatud kognitiivsete protsesside (mälu, tähelepanu, loogiline mõtlemine, tajud) ning motoorika ja koordinatsiooni arendamisele. Samuti kasutan nii laste kui ka täiskasvanute psühhoemotsionaalsete seisundite korrigeerimiseks erinevaid kunstiteraapia meetodeid (visuaalkunst, muinasjututeraapia, liivateraapia). Olen omandanud magistrikraadi psühholoogia alal ning täiendanud end rahvusvahelistel kunstiteraapia kursustel. Lisaks on mul suur praktilise töö kogemus lastega Montessori meetodile spetsialiseerunud keskuses. Alates 2021 olen kliiniline psühholoog. Arvan, et psühholoogi töös on lisaks professionaalsetele oskustele oluline empaatia, paindlikkus, siirus ja vastastikune usaldus. Positiivse tulemuse saavutamiseks on väga oluline psühholoogi töö vanematega ja vanemate teadlik kaasamine.

diana-gevorgyan
julia-haustova

Julia Haustova

Füsioterapeut

Tüdrukud ja poisid, samuti nende vanemad

Kas te ei taha tulla Julia treeningutele?

Annan teile lõbusaid ülesandeid ja venitusharjutusi

Lõbusad harjutused Kreutzwaldi tänavas….

Nelli Rebane

Füsioterapeut

Teadmised lääne (füsioteraapia) ja ida (jooga) meditsiinist võimaldavad läheneda probleemile nii füüsilisel kui ka psühholoogilisel tasandil.

Kasutan oma töös üksnes teaduslikult tõendatud ja kaasaegseid ravimeetodeid ning täiendan pidevalt kursustel oma teadmisi.

Tehnikad, mida kasutan: manuaalteraapia, osteopaatia, füüsilised harjutused, hingamistehnikad, teipimine, Schroti meetod skolioosi korral, Aleksandri tehnika, mänguteraapia.

Delikaatsus ja sõbralikkus aitavad luua psühholoogilise kontakti igas vanuses patsientidega alates 1 kuust kuni 80 aastani.

nelli-rebane
yulia-gulumyan

Yulia Gyulumyan

Neuropsühholog

Mul on akadeemiline haridus psühholoogia alal (magister) ja pedagoogika alal (bakalaureus).

Arvan, et psühholoogi ja pedagoogi töös on olulised sellised omadused nagu empaatiavõime, kaasaelamine, kaastundlikkus, siirus ja loomulikult heatahtlik ning positiivne suhtumine kliendisse, huvitumine tema probleemidest ja vajadustest ning nende lahendamises osalemine.

Nõustan nii tavalapsi kui ka erivajadustega lapsi, samuti nende vanemaid. Kasutan oma töös traditsioonilisi meetodeid nagu psühhodiagnostika, korrektsioon ja arendamine, psühholoogiline nõustamine ja psühholoogiliste teadmiste pakkumine, samuti kasutan mitmeid autori- ja progressiivseid meetodeid. Kasutan neuropsühholoogilisi mänge ja neurogümnastikat, kunstiteraapiat, muinasjututeraapiat, kehale orienteeritud teraapiat. Koostan igale kliendile individuaalse programmi.

Minu professionaalse tegevuse oluline aspekt on iga lapse või täiskasvanu abistamine ümbritsevaga kohanemisel. Elu algusest kuni selle lõpuni peame ju kõik kohanema tingimustega, mille meile seavad ajastu, ühiskond ja keskkond

Dennis Fort

Loovterapeud (kunstiterapeut)

Olen diplomeeritud ja sertifitseeritud kunstiterapeut. Mul on 7 aastat töökogemust erivajadustega laste rehabilitatsioonikeskustes ja erikoolides. Õpin pidevalt ja täiendan oma oskusi. Kunstiteraapia on ravimine kunsti abil. See on ainulaadne ja kõige ohutum meetod, mille kaudu saab kujutada erinevaid tundeid ja emotsioone (solvumine, viha, hirm, rõõm, armastus, vihkamine jne.). Töö peamised teemad on paanikahood, hirmud, stress, depressioon, meeleolu langus, üksildustunne, suurenenud ärrituvus, madal enesehinnang, käitumise korrigeerimine jne. Kunstiteraapia ülesanded on järgmised: luua kliendiga kontakt, töötada läbi alla surutud mõtted ja tunded, arendada loomingulisi võimeid ja tõsta enesehinnangut, arendada enesekontrolli, anda agressiivsusele ja teistele negatiivsetele tunnetele sotsiaalselt vastuvõetav väljund. Suureks plussiks on see, et kunstiteraapia meetodi kasutamiseks ei pea kliendil olema eelnevaid joonistamisoskusi, piisab vaid soovist. Looming hõlmab abstraktsioone, kollaaže, liiva, savi jpm. Iga kliendi jaoks valime kõige sobivama materjali.

Kunstiteraapiat kasutatakse erinevas vanuses inimestele alates teisest eluaastast peenmotoorika arendamiseks ja lõpetades eakate mälu ja tähelepanu säilitamisega näiteks Alzheimeri või dementsuse puhul.

denis-fort
daria-sudakova

Daria Sudakova

Logopeed

Logopeedia on kreeka keelest pärinev sõna, mis tähendab õige kõne õpetamist.

Minu ülesanne on aidata väikelastel rääkima hakata ja õigesti rääkida. Aitan parandada kõnedefekte, mis võivad hilisemas eas põhjustada suhtlemistakistusi ja häbenemist.

Laste õpetamine toimub eranditult mänguliste ülesannete kaudu ning see on arusaadav ja jõukohane nii lapse kui vanemate jaoks. Suur kogus mitmekülgseid materjale ei lase lastel tundides igavust tunda ning laps saab sõbraks „probleemsete“ ja „jonnakate“ häälikutega.

Olen omandanud hariduse järgmises valdkonnas:

*Koolieelne õpe, logopeed;

*Eripedagoog;

*Logopeed-defektoloog (magistriõpe).

„See tee on pikk ja raske, kuid viib kindlalt eduni ehk tulemuste saavutamiseni“.

Olga Wagner

Logopeed

Töötab igas vanuses lastega

Mul on kõrgharidus õpetaja-logopeedi erialal. Oman magistrikraadi.

Töötan erinevas vanuses lastega alates kõnetutest väikelastest kuni
kirjaliku kõne häiretega kooliealisteni. Logopeedilise töö tulemuslikkuse aluseks pean koostööd nii lapse kui ka tema perega. Minu arvates on vanemate osalus hea tulemuse saavutamisel väga oluline.

Teen individuaalset tööd laste kõne arendamiseks järgmistes valdkondades:

 • kõne esiletoomine
 • logopeediline massaaž
 • õige häälduse arendamine
 • foneemide kuulmise ja tootmise arendamine
 • sõnavara arendamine
 • kõne grammatilise ülesehituse arendamine
 • seotud kõne arendamine
 • kirjaoskuse aluste õpetamine
 • kirjaliku kõne häirete korrigeerimine

Pean oma töö aluseks individuaalset lähenemist, teraapia teostamist mängulises vormis ja pidevat enesetäiendamist.

фото Оля Вагнер
1024-1365

Alexandra Shimkovich

Kogemusnõustaja

RÄÄGI, NAUDI, LOO!

Mini nimi on Aleksandra. Mul on suurenenud ärevus, millega olen õppinud toime
tulema tänu psühhoteraapiale ja eneseabile. Nüüd on mul suur soov pakkuda tuge ja abi nendele, kes kogevad nagu mina raskusi ühiskonnaga kontakteerumisel. Sõbralikus ja mugavas keskkonnas toimuvatel kohtumistel võime rääkida sellest, mis sind häirib, jagada mõtteid, kogeda meeldivaid emotsioone ja luua enese jaoks midagi head. Hoolitseme selle eest, et sul on huvitav: helmestega
kudumine, kaunistuste valmistamine kangast, looduslikest materjalidest ja klaasist, jõuluehete või lauakaunistuste tegemine. Ehk soovid hoopis väikest jalutuskäiku vanalinnas ja kuulata vanalinna lugu. Võimalusi on mitmeid.

Tule ja avasta oma ainulaadsus ning leia suhtlemisest rõõmu!

Liudmila Markova

Logopeed-eripedagoog

Omandanud hariduse eripedagoogika alal.

Magistrikraad A.S. Puškini nimelisest Leningradi Riiklikust Ülikoolist

Töökogemus 20 aastat

Minu pedagoogiline põhimõte: halastusest pedagoogikani, korrigeerimisest suhtluseni, traditsioonist innovatsioonini.

Milles avaldub minu eriline suhtumine lapsesse

 • Usk tema potentsiaalsetesse võimalustesse
 • Lapse tugevate külgede ning tema füüsilise, psüühilise ja isiksusliku arengu positiivse osa rõhutamine
 • Lapse prioriteetne õigus reageerida ja initsiatiivi avaldada
 • Austus ja armastus
логопед
Александр фото 1

Alexandr Fuks

Logopeed-eripedagoog

Haridus: Magistrikraad logopeedia alal A.S. Puškini nimelisest Leningradi Riiklikust Ülikoolist eripedagoogika ja rehabilitatsiooni teaduskonnast

Tegelen lastega, kellel on üldised kõne arengu häired, hääldusprobleemid ja häälikute puudumine.

Töö suunad:

 • häälduse korrigeerimine
 • foneemitaju arendamine
 • kõne silbilise struktuuri arendamine
 • häälikuanalüüsi- ja -sünteesi õppimine
 • aktiivse sõnavara suurendamine
 • kõne grammatilise ülesehituse ja seotud kõne kujundamine
 • düsgraafia, düsleksia ja düsortograafia ennetamine ja kõrvaldamine

Veronika Stalinskaya

Juhatuse liigi

Oman kõrgharidust psühholoogia alal (magister). Minu eriala on psühholoog ja psühholoogiaõpetaja.
Tegelen pere, emaduse ja laste teemadega. Olen läbinud täiendõppe ravipedagoogika ja laste väärkohtlemisega seotud teemadel. Minu töökogemus on rohkem kui 15 aastat. Hindan oma töös professionaalsust ja eetikat.
Psühhoteraapia on psüühiliste ja emotsionaalsete häirete ja nendega seotud kehaliste haiguste ravi psühholoogiliste meetodite abil. Seda rakendatakse depressiooni, ärevuse, kroonilise valu ja söömishäirete ravis. Inimene pöördub psühholoogilt abi otsima, kui ta soovib oma elus midagi muuta, uut õppida ja konkreetset probleemi lahendada. Mõnikord ilmneb vajadus töötada läbi lapsepõlve traumad, leppida ära oma minevikuga, õppida end tundma ja mõista ennast ning oma väärtusi, leida elule mõte.

Veronika-Stalinskaya
Konstantin-Slinski
Konstantin Stalinski - Juhatuse liigi
фото Алина
Alina Juhanson - Sotsiaaltöötaja
Елена Администратор
Jelena Sergejeva – Administraator
Без имени-1
Veronika Volter - Administraator

Broneeri aeg spetsialisti juurde!