Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse (SRT) osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet (SKA).

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus lapsele

Teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmist ehk teenusele suunamist võivad taotleda:
soc-reab[1]
alla 16-aastased lapsed, kellel on määratud puude raskusaste (sügav, raske või keskmine puue);
alla 18-aastased lapsed, kelle KOV on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema SRT-le suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet.
Puudega lapseks loetakse noorem kui 16-aastane inimene. 16-aastane (kuigi alaealine) inimene loetakse tööealiseks, kellel vajadusel tuvastatakse töövõime ulatus. Osalise töövõimega noor saab vajadusel tööalase rehabilitatsiooni teenust, puuduva töövõimega noor sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust.

Lapse ja pere sammud SRT teenusel

Lapsel on eelnevalt määratud puude raskusaste
Esitad sotsiaalkindlustusametile rehabilitatsiooniteenuse taotluse
Sotsiaalkindlustususamet väljastab suunamisotsuse
Laps võib olla teenuse järjekorras kuni 1 aasta
Järjekorra saabumisel saadab sotsiaalkindlustusamet sulle teate, et võid pöörduda teenuseosutaja poole
Pöördud SRT osutaja poole ja lepid kokku teenuse saamise aja
Laps saab teenust vastavalt rehabilitatsiooniplaanile
Teenuse osutaja koos sinuga hindab teenuse tulemuslikkust
Annad teenuse osutajale kinnituse, milliseid teenuseid laps on saanud.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus tööealisele inimesele

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hind

Füsioterapeudi individuaalteenus 2001 31,40
Füsioterapeudi grupiteenus 2002 11,56
Tegevusterapeudi individuaalteenus 2003 31,64
Tegevusterapeudi grupiteenus 2016 12,20
Loovterapeudi individuaalteenus 2019 30,92
Loovterapeudi grupiteenus 2021 10,68
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 2004 29,92
Sotsiaaltöötaja grupiteenus 2006 10,68
Eripedagoogi individuaalteenus 2007 30,60
Eripedagoogi grupiteenus 2009 11,28
Psühholoogi individuaalteenus 2010 31,48
Psühholoogi grupiteenus 2012 11,60
Logopeedi  individuaalteenus 2013 31,92
Logopeedi grupiteenus 2015 11,76
Kogemusnõustaja individuaalteenus 2022 21,88
Kogemusnõustaja grupiteenus 2024 8,44
Arsti individuaalteenus 2028 47,20
Õe individuaalteenus 2025 31,32

Saatke päring ja me helistame teile tagasi.


    contact-us-button-et